Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu, přečtěte si, co vše děláme proto, aby vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete Michalu Nosavcovovi, IČ: 64845915, sídlo podnikání: Nad Babím dolem 401, 25064 Měšice, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovával jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje správce zpracovává?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci vyplnění kontaktního formuláře, nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Vyplnění kontaktního formuláře

- Jméno
- Telefonní číslo a/nebo E-mailová adresa

Další nepřímé údaje

- IP adresa
- Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
- Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Vyplnění kontaktního formuláře

– Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze pro účely:
- Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí námi nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený ze strany zákazníka zájem.
- Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

- Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
- Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
- Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
- Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
- Požadovat přenesení údajů.
- Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Vážený návštěvníku, tato stránka používá soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů. Další informace